Skupina B

  • od 18 let
  • motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 9 místy k sezení včetně místa řidiče
  • mopedy a malé motocykly o maximální konstrukční rychlosti 45 km/h a o objemu válců do 50 cm3, lze připojit přípojné vozidlo o maximální přípust- né hmotnosti do 750 kg
  • traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
  • jízdní soupravy (tj. výše zmíněná vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívěsem) s celkovou maximální přípustnou hmotností do 3500 kg