Skupina A

AM

-          od 15 let
-          mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h a objemu válců do 50 cm3

 

A1

-          od 16 let
-          lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a výkon nejvýše 11 kW

 

A2

-          od 18 let
-          motocykly postraním vozíkem nebo bez něj
-          do výkonu 35 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg

 

A

-          od 24 let nebo dvouletá praxe na skupinu A2
-          výkon vyšší než 35 kW s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg